Elle Aime

Elle Aime

Handling
Genom poesi, drömsekvenser och animering visas en av världens bästa snowboardåkare upp med en lite udda vinkling, för att uppnå den känsla som vi alla söker i bergen: ren glädje. Huvudpersonen i filmen är snön själv som i en surrealistisk bergsvärld hyllar sin favoritåkare.

Åkare
Marie France Roy

Filmskapare
Darcy Hennessey Turenne

Plats
British Columbia, Kanada

5 minuter 

Related Projects