Köp & Leveransvillkor

Allmänt

Du som kund är ansvarig för att, i samband med biljettköp, kontrollera att evenemang, datum, tid och pris stämmer med Din beställning. Köpta biljetter kan inte återbetalas.

Leveransvillkoren gäller mellan Northern Exposure AB (arrangören av Untracked Film Tour) och den som är biljettköpare och kund på webbplatsen www.untrackedfilm.com.

Åldersgräns på evenemangen är minst 15 år i enlighet med svensk lagstiftning från Statens Medieråd, om inget annat framgår i samband med biljettköp. I vissa fall gäller 18 års åldersgräns.

Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd. Köparen ansvarar för att uppgifterna om ålder som anges är korrekta.

Arrangören säljer biljetter till evenemanget Untracked Film Tour via untrackedfilm.com i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (Lag (2005:59). Vid eventuell tvist kommer arrangören att följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lagstiftning.

Arrangören förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller vid biljettköp.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

Personuppgifter hanteras i enlighet med med GDPR (General Data Protection Regulation).

Betalning

Betalning sker genom säkra betaltjänster enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU med betalkort genom Stripe eller Swish för Ehandel. Arrangören får aldrig ta del av köparens kortuppgifter då betalningen sker via en SSL-krypterad sida.

Beställning och leverans

Vid beställning av biljetter från untrackedfilm.com föreligger bindande köpeavtal först sedan arrangören fått betalning registrerad och gjort en orderbekräftelse per e-post. Orderbekräftelsen sparas för eventuell vidare kontakt. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av biljetter. För tekniska frågor kring ditt biljettköp kontakta info@untrackedfilm.com.

Leverans sker direkt efter genomförd beställning/betalning. Biljetterna skickas via e-post till den mailadress som angavs vid beställningen. Biljetter är personliga och gäller endast för det evenemang och datum som köpet avser.

Vid leveransproblem måste köparen/kunden kontakta support i god tid innan aktuellt evenemang.

Priser

Biljettpriset bestäms av arrangören och anges i svenska kronor (SEK) inklusive 25% moms och andra avgifter om inget annat anges. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra biljettpriset vid behov.

EarlyBird-priser gäller från den 14e september 2019 till och med den 29e september 2019 och avser endast ett urval av biljetterna.

Arrangören gör dig uppmärksam på att:

– ingen ersättning utgår för borttappad biljett.
– inga administrativa avgifter återbetalas.
– arrangören har inget ansvar för problem som kan uppstå när det gäller biljetter som kopierats eller sålts i andra hand.
– vid inställt evenemang ansvarar arrangören för att underrätta biljettköparen. Arrangören ersätter ej biljettköparen för särskilda kostnader som uppstått i samband med inställt evenemang.
– vid inställt evenemang återbetalas ej administrativa- och hanteringsavgifter. Om ett evenemang blir uppskjutet till annat datum kommer din biljett vara giltig till den dag och tid evenemanget flyttats, om inte arrangören meddelar något annat.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller ej på evenemangsbiljetter enligt Distansavtalslagen § 11. Betald och levererad biljett räknas som förbrukad biljett.

Biljetter är personliga och kan endast säljas vidare i specialfall efter godkännande från arrangören.

Särskilda villkor

Vid köp eller beställningar där korrekta uppgifter ej lämnas eller som i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de regler som gäller för biljettköp förbehåller sig arrangören rätten att avboka dessa. Detta gäller även tex vid biljettköp i spekulativt syfte, dvs köp av biljetter i betydande volym i syfte att sälja dessa vidare med förtjänst. I dessa fall kan arrangören utan förvarning spärra biljetterna som då blir obrukbara.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras i enlighet med med GDPR (General Data Protection Regulation).
Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.

Förbehåll om fel och bristande information

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra fel i priser och beskrivningar.
Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Driftsavbrott

Arrangören ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av untrackedfilm.com.

Force Majeure

Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i de här villkoren i händelse av ändrad lagstiftning, myndigheters åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Kundtjänst

Vid frågor som rör Untracked Film Tours tjänster och plattform är du välkommen att kontakta arrangören via e-post till info@untrackedfilm.com.

Avtalet avser evenemanget Untracked Film Tour arrangerat av Northern Exposure AB (559115-4058), Stocksundstorpsv. 8a, 170 78 Solna, Sverige.

Vid Beställning av Åka Skidor-prenumeration
Fullständiga villkor och behandling av personuppgifter:

Erbjudandet gäller inom Sverige t.o.m. 2019-12-14 och kan endast tecknas av personer som är minst 16 år. Prenumerationen avslutas automatiskt och du kommer att få ett nytt erbjudande att ta ställning till vid periodens slut. Eventuell premie skickas ca 3-5 veckor efter att betalning är registrerad. Premie kan bytas ut vid slutförsäljning.

Vid beställning av tidning eller annan produkt från Egmont, samt tävlingsdeltagande, godkänner jag att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobilnummer och övriga digitala adresser, får lagras och användas inom Egmontkoncernen för fakturering, leverans, information, marknadsföring, digitala tjänster, analys, statistik och profilering. Uppdatering av personuppgifter mot personuppgiftsregister, exempelvis SPAR, sker kontinuerligt. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med bl.a. cookies. Jag kan även få erbjudanden från Egmonts samarbetspartners, som återfinns inom följande branscher, direkt relaterade till våra produkter: tidningar, böcker, film, spel, pussel, leksaker, mode, skönhet, sport, fritid, heminredning, hälsa, mat, dryck, djur, natur, motor.

Uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga uppgifter användas inom Egmont för marknadsföring och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster och produkter.
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är dels fullföljande av avtal och dels Egmonts berättigade intresse. Vill du rätta, radera, begränsa eller invända mot användningen av dina personuppgifter kan du göra det genom att skicka brev till Personuppgiftsansvarig, Egmont Publishing AB, 205 07 Malmö eller gå till sidan www.egmont.se/personuppgifter.

Vi ser helst att du först kontaktar oss om du har klagomål. Anser du att vi inte har gjort tillräckligt kan du även kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, epost datainspektionen@datainspektionen.se.
Fullständiga villkor: www.dintidning.se/villkor.